Dokumentet syftar till att ge vägledning, råd och förslag kring hur man bör arbeta med arbetsmiljön när man som byggherre upphandlar entreprenörer för ett byggnads- eller anläggningsarbete. Det antas i denna vägledning att parterna ingår avtal i anslutning till byggbranschens två standardavtal på området, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04 samt Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06. Denna vägledning har upprättats med utgångspunkt i den lagstiftning samt de standardavtal och AMA-texter med mera som var gällande per den 21 juni 2021.

Vägledningen är framtagen för att underlätta för byggherrar att upphandla kompetenta entreprenörer gällande arbetsmiljö.

Vägledningen vänder sig till byggherrar och inte till andra aktörer i projektet.

Ladda ner vägledningen

Vägledningen är framtagen av Byggherrarnas arbetsmiljögrupp tillsammans med våra jurister.

Har du frågor om vägledningen är du välkommen att kontakta kansli@byggherre.se.

Byggherrarna har även tagit fram en vägledning som berör arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av konsulter enligt ABK 09.

Publicerad
Senast uppdaterad