PQi dashboard
Exempel på PQi dashboard för en fiktiv projektportfölj. Klicka för större bild.

Prova-på-erbjudande

Testa att mäta 2-3 projekt. Få fördjupande kvalitetsrapporter och en egen dashboard utan kostnad.

Enkelhet och kostnadseffektivitet är en förutsättning för att byggherrar, stora som små, ska kunna mäta och förbättra hela sina projektportföljer och inte bara enstaka projekt. Vid utveckling av PQi ställdes redan från start höga krav på mätverktyget. Ambitionen var att automatisera mätningen för att göra det enkelt att mäta och för att hålla nere kostnaderna.

Lösningen blev ett verktyg som är gratis att använda. Varje byggherre kan registrera sig i tjänsten utan kostnad, lägga in sina projekt och mäta dem automatiskt med hjälp av enkäter. Så snart mätningen är stängd genereras en övergripande bild av hur projektet fungerar jämfört med Best Practice för branschen.

Vill man fördjupa sin bild av projektens styrkor och förbättringsbehov, finns möjlighet att mot betalning ladda ner PQi kvalitetsrapporter. Kostnaden för en sådan PQi-rapport är proportionerligt mot antalet projektdeltagare, vilket gör att prismodellen passar alla projektstorlekar.
Läs mer om verktyget på Binosights webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad