Vilka möjligheter har offentliga beställare att handla upp PQi? Kan det finnas grund till att direktupphandla och vilka skäl kan i så fall anföras? Läs mer i dokumentet "Upphandling av tjänst för kvalitetsmätning av projektkvalitet".

Vad är egentligen föremålet för upphandling om man vill handla upp PQi? Vad är unikt med tjänsten och hur kan den beskrivas i en upphandling? Läs mer i dokumentet "Whitepaper – Tjänst för mätning av projektkvalitet i byggprojekt".

Publicerad
Senast uppdaterad