Vinnande projekt


Projekt: Uppsala Business Park Labbhus

Byggherre: Corem Property Group
Totalentreprenör: NCC

Projektfakta

 • Budget 106 MSEK
 • Industribyggnad
 • Partnering/strukturerad samverkan
 • Nybyggnadsprojekt
 • Totalentreprenad
 • ABK för entreprenör i tidiga skeden
 • Generalentreprenad

Framgångsfaktorer

Genom att tidigt investera tid i parternas samsyn gavs projektet de allra bästa förutsättningar för framgång. De svåra frågorna reddes ut redan från start vilket lade grund för en samverkan utöver det vanliga. Redan i förfrågningsskedet involverades strategiska parter och gjordes delaktiga i en gemensam målbild.

Parter och individer valdes och matchades för att få ut bäst effekt av varandra. Trygghet, tillit och öppenhet lyfts fram av projektdeltagarna som avgörande framgångsfaktorer. Den gemensam målbilden och allas förståelse för projektets förutsättningar möjliggjorde sänkta kostnadsprognoser trots utmanande omvärldsfaktorer.

> Ta del av fördjupande reportage och intervjuer med vinnarna


Projekt: Sperlingens Backe 47

Byggherre: Vasakronan
Construction Management-samordnare: Byggstyrning

Projektfakta

 • Budget 610 MSEK
 • Förvaltnings-/kontorsbyggnad
 • BIM-projekt
 • Hög projektkomplexitet
 • Om-/tillbyggnadsprojekt
 • Utförandeentreprenad

Framgångsfaktorer

Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap, gav projektet framgång i en komplex och krävande miljö.

Detta är ett projekt där projektmedarbetarna prisar det goda arbetsklimatet och ledningens hänsyn till och respekt för individen. Hög kompetens och en stark sammanhållning där ”laget kommer framför jaget” bidrog till engagemang och stolthet i alla led. Ett helt digitalt arbetssätt, där alla i realtid haft tillgång till den senaste informationen, skapade transparens, kortade ledtider och gjorde att kostsamma fel kunde undvikas.

> Ta del av fördjupande reportage och intervjuer med vinnarna

Här kan du läsa ett tidigare reportage om projektet Sperlingens Backe 47
Publicerat i Byggvärlden 2022-11-15


Här hittar du ytterligare reportage från prisutdelningen, publicerat i Byggvärlden.

Publicerad
Senast uppdaterad